Giá trị hàng hóa được quyết định bởi?

Giá trị hàng hóa được quyết định bởi?

gia-tri-hang-hoa-1.jpg Thị trường hàng hóa tại nước ta đang có sự phát triển nhanh chóng trong những năm vừa qua. Vàng, bạc, dầu thô hay sản phẩm nông sản đang trở nên phổ biến hơn trên nhiều kênh đầu tư giúp nhiều người có được nguồn thu nhập thụ động, bên cạnh việc đầu tư chứng khoán hay forex. Tuy nhiên, đầu tư hàng hóa, bạn phải hiểu rõ về giá trị hàng hóa. Có thể hiểu rằng, giá trị hàng hóa chính là thuộc tính của hàng hóa. Bản chất chính là giá trị của nguồn lực lao động để tạo ra hàng hóa. Giá trị hàng hóa quyết định bởi thuộc tính giá trị sử dụng và thuộc tính giá trị trao đổi. Giá trị hàng hóa quyết định bởi năng suất lao động, cường độ lao động, và mức độ phức tạp của hàng hóa. Xem chi tiết tại: hethongtienao.com/gia-tri-hang-hoa