Cách đăng ký tài khoản chứng khoán VCBS Trading

Cách đăng ký tài khoản chứng khoán VCBS Trading

VCBS là công ty chứng khoán thuộc ngân hàng Vietcombank, vốn điều lệ 2.500.000.000.000 vnđ. Chứng khoán VCBS cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành và tư vấn tài chính Doanh nghiệp. Phần mềm VCBS Trading là một ứng dụng di động giúp đầu tư chứng khoán, hoạt động trên IOS và Android. Mặt khác, VCBS Trading được xem là một trong những phần mềm hỗ trợ đầu tư trực tuyến đầu tiên trong nước.

Cách đăng ký tài khoản chứng khoán VCBS như sau: Truy cập website: http://www.vcbs.com.vn/vn/Account/Register → điền thông tin đăng ký tài khoản vcbs chứng khoán → hoàn tất đăng ký vcbs. Tiếp theo bạn có thể giao dịch chứng khoán trực tuyến bằng cách: Cách trực tiếp bạn cần lấy phiếu giao dịch tại công ty chứng khoán VCBS (nơi gần bạn nhất) → điền yêu cầu giao dịch → đưa phiếu giao dịch cho nhân viên phụ trách. Hoặc nếu muốn giao dịch trực tuyến bạn cần gọi đến tổng đài của VCBS → cung cấp thông tin theo yếu cầu → thông báo trực tiếp trên trang web VCBS → thực hiện giao dịch trên điện thoại.