Cổ phiếu VN100 là gì?

Cổ phiếu VN100 là gì?

VN100 là danh sách 100 mã cổ phiếu tốt nhất, có vốn hóa thị trường lớn, tính thanh khoản cao, và phải đạt điều kiện nhất định, cùng tỷ lệ chuyển nhượng tự do, được niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE. VN100 là mã cổ phiếu được xây dựng dựa trên dựa trên các tiêu chí và thông lệ quốc tế của FTSE-100 để thay thế cho các mã cổ phiếu VN-index và VNAllshare, tốt hơn và khắc phục được các hạn chế trước đây mà hai mã cổ phiếu hay gặp phải. Chính là những thay đổi từ quy mô các công ty phát hành cổ phiếu với những biến động nhỏ nhất cũng được VN100 nhận biết và thay đổi phù hợp với các nhà đầu tư.

Tính chỉ số VN100 tương đối đơn giản. Chỉ cần dựa theo giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu. Và dựa theo tỷ lệ Free – Float điều chỉnh làm tròn. VN100 được chọn dựa theo 4 tiêu chí chủ yếu của HoSE đối với các mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán: lọc tư cách cổ phiếu, các mã có tỷ lệ chuyển nhượng cao, và mức độ thanh thanh khoản phải cao hơn hoặc bằng 0.05, vốn hoạt lớn.

#hethongtienao #chungkhoan #cophieu #vn100 #stock