Pancakeswap và token cake coin

Pancakeswap và token cake coin

Pancakeswap là dự án được phát triển để đáp ứng tính thanh khoản và các dịch vụ khác trên Binance Smart Chain (BSC). Pancake swap không chỉ sử dụng mô thức AMM phục vụ cho việc swap (cake coin) Token BEP-20, và áp dụng chương trình Gamification (chương trình trò chơi hóa). Xem thông tin chi tiết sàn Pancakeswap tại: hethongtienao.com/pancakeswap-cake-coin

pancakeswap-2.jpg

rong mỗi khối, 25 cake sẽ được sinh ra từ Token Cake. Khoảng 30.000 khối được tạo mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là khoảng 750.000 cake được sinh ra mỗi ngày. Và hơn 60% cake được phân bổ choFarm, và 40% còn lại được phân bổ cho stake cake. Các nhà giao dịch trao đổi, mua / bán token BEP-20 với nhau vì Pancakeswap là một AMM DEX. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không thể đặt lệnh giao dịch như các sàn giao dịch tiền điện tử thông thường khác. Thay vào đó, các nhà giao dịch có thể giao dịch trong các nhóm thanh khoản. Nhà cung cấp thanh khoản là Liquidity Provider.