Raca coin là gì? Giá Radio caca

Raca coin là gì? Giá Radio caca

Raca Coin (Radio Caca) là đồng Token chính trên USM Metaverse - vũ trụ thực tế ảo sử dụng công nghệ Blockchain, và là đồng tiền tệ chính trong Game Metamoon - một GameFi dựa trên Blockchain. Radio Caca (Raca coin) là một chuỗi nền tảng thống nhất, kiểm soát các công cụ NFT và các DeFi cùng các GameFi play to earn, hoạt động trên USM Metaverse. USM Metaverse là một dự án về vũ trụ ảo, xây dựng và phát triển BSC – Binance Smart Chain từ blockchain.

Đồng Raca coin được dùng để thanh toán cho nhiều dịch vụ và sản phẩm trên các nền tảng Blockchain toàn cầu. RACA phát triển Token theo tiêu chuẩn dạng Token BEP-20. Những Raca Token hoạt động trên mạng lưới Binance Smart Chain – BSC. Xem giá Radio Caca tại: hethongtienao.com/raca-coin