Tầm quan trọng của danh mục đầu tư

Tầm quan trọng của danh mục đầu tư

Đầu tư vào chứng khoán, công cụ tài chính thường mang lại cho bạn nhiều lợi ích. Theo thời gian, giá của các tài sản đầu tư như chứng khoán thường tăng lên, và bạn có lợi nhuận dưới dạng cổ tức hoặc tiền lãi. Dưới đây là một số lợi thế quan trọng cần biết. Với một danh mục đầu tư, bạn có thể:

Hầu hết các khoản đầu tư cho phép bạn kiếm được một mức lãi suất đáng kể. Thường ít nhất là 2 đến 4 phần trăm, dễ dàng làm gia tăng lạm phát. Quan trọng hơn, có một danh mục đầu tư giúp bạn tích lũy tài sản. Trong lịch sử, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng với tốc độ 10% hàng năm. Bạn sẽ muốn có một nguồn thu nhập phụ để duy trì hoạt động đầu tư của mình. Đa dạng hóa tài sản cũng có thể giúp bạn bảo vệ các khoản nắm giữ của mình.

Danh mục đầu tư của bạn nên chứa nhiều loại tài sản, cần phải lựa chọn các tài sản phù hợp để chứa trong danh mục đầu tư. Bạn không cần phải có thật thật nhiều tiền để bắt đầu đầu tư. Trên thực tế, nhiều nền tảng môi giới hiện đại không yêu cầu mức tối thiểu nào để mở tài khoản. Xem chi tiết danh mục đầu tư tại: hethongtienao.com/danh-muc-dau-tu