Thông tin quỹ SSI SCA cho nhà đầu tư

Thông tin quỹ SSI SCA cho nhà đầu tư

SSI SCA là quỹ mở nội địa dành cho các nhà đầu tư, cá nhân và tổ chức, trong và ngoài nước. Quỹ SSI SCA giúp nhà đầu tư tăng nguồn thu nhập ổn định

SSI SCA là quỹ mở nội địa dành cho các nhà đầu tư, cá nhân và tổ chức, trong và ngoài nước. Quỹ SSI SCA giúp nhà đầu tư tăng nguồn thu nhập ổn định và dài hạn, bằng cách đầu tư vào các chứng khoán cổ phiếu tiềm năng và tài sản có nguồn thu cố định. quy-ssi-sca-5.jpg Quỹ SSI còn có cái tên là Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững. SSI SCA cũng được xem là quỹ lớn nhất trong số các quỹ mở nội địa. Quỹ SSI được thành lập vào năm 2014, hoạt động tới nay đã gần 10 năm. Mục đích là kêu gọi nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư sử dụng vốn đầu tư vào các tài sản có giá trị hoặc các chứng khoán cổ phiếu để có nguồn thu nhập thụ động ổn định thời gian dài. quy-ssi-sca-6.jpg Mô hình của quỹ SSI SCA lại thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư tham gia đến vậy. Nguyên nhân là, nhà đầu tư, khi chọn sử dụng chứng chỉ quỹ, đều có nhiều lợi thế hơn trong để sử dụng đúng cách nguồn tiền của mình. Mọi thứ có được, là nhờ các các chiến thuật đầu tư thông minh, một cách chủ động, và phân bổ nguồn tiền một cách rất linh hoạt.

Xem chi tiết quỹ SSI SCA tại: hethongtienao.com/quy-ssi-sca

#hethongtienao #chungkhoan #dautu #ssi #ssisca #stock #funds